Zofia Grudzińska

nauczycielka języka angielskiego

Z wykształcenia jestem pianistką i dźwiękowcem (w latach 1979-1990 pracowałam w Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie i w Zespołach Filmowych). Po kilkuletnim pobycie w szkole filmowej North-East Training Media Centre w Newcastle (Wlk Brytania) zamieszkałam na Mazurach i w latach 1997 + 2017 uczyłam języka angielskiego w Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy. Od początku działalności pedagogicznej znalazłam się w nurcie „autonomii ucznia” i organizowałam procesy edukacyjne zgodne z założeniami tego podejścia (negocjacje ceków i planów nauczania i tematów zajęć, praca projektowa, samoocena, self-directed learning). Mnie i moim uczniom wielokrotnie udawało się dowieść, wbrew sceptykom, że w szkołach publicznych też można stosować narzędzia wspierające rozwój autonomii uczniowskiej. Uczniowie sami decydowali o tematach i liczbie prac projektowych oraz o liczbie sprawdzianów.

Zapoznawszy się z ruchem szkół demokratycznych, którego nadal jestem zwolenniczką, tłumaczyłam książkę Davida Gribble’a pt. Edukacja dla wolności. Ostatnio realizowałam innowację pedagogiczną „Do business in English” – aktywna propedeutyka przedsiębiorczości dla gimnazjalistów z elementami języka angielskiego.

Jestem też autorką materiałów edukacyjnych (m.in. Repetytorium gimnazjalisty języka angielskiego, WSiP).

W latach 2006-2008 w czasie pobytu w Kanadzie pracowałam w szkołach w okręgu North Vancouver jako Special Needs Assistant (asystent dzieci o szczególnych potrzebach).

Od roku 2011 zaangażowałam się w działalność publiczną na rzecz podnoszenia jakości oświaty. W latach 2013-2015 byłam członkinią, a następnie liderką Zespołu ds. Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej; w ramach tej działalności współorganizowałam wraz z IBE III Kongres Edukacji. Od listopada 2015 roku koordynuję działalność Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji, działam też w zarządzie Fundacji Przestrzeń dla Edukacji i w Radzie Nadzorczej Fundacji EduTank.

Ukończywszy psychologię (SWPS), prowadzę terapię krótkoterminową z osobami bezrobotnymi i w przemocy domowej. Mieszkam na wsi, mam mini-schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Jest współzałożycielką i koordynatorką Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji www.obywateledlaedukacji.org.

Komentarze są wyłączone.