Bożena Korulska

nauczycielka plastyki

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu – dyplom z wyróżnieniem z grafiki artystycznej i pedagogiki artystycznej u prof. E. Piotrowicza oraz Podyplomowego Studium Scenografii ASP w Warszawie – dyplom u prof. J Szajny.

Pracowała jak asystent w Katedrze Projektowania Plastycznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, jako grafik i dyrektor artystyczny w wydawnictwach polskich i zagranicznych (m.in. Wydawnictwo Infor, Wydawnictwo Prawnicze, Warsaw Business Journal), jako scenograf w teatrach w Polsce i USA (projektując scenografię i kostiumy do tekstów m. in. takich autorów jak I. Iredyński, St. Grochowiak, St. Baliński, W. Majakowski, M. Wellman).

Zajmuje się grafiką artystyczną, grafiką wydawniczą, grafiką internetową, scenografią, malarstwem. Swe prace graficzne i malarskie prezentuje na licznych wystawach w Polsce i zagranicą. Jest laureatką dwóch konkursów graficznych im. J. Gielniaka w Jeleniej Górze).

Uczestniczy w wystawach dwóch grup artystycznych: „PositiveArt” i „Symfonia”.

Od 3 lat jest kuratorem wystaw „Grafiteka” – wystaw grafiki artystycznej, na których prezentowane są prace kilku pokoleń artystów grafików, wielu o międzynarodowej renomie. Wystawy te odbywają się w listopadzie w siedzibie Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków przy ul. Mazowieckiej 11 A.

Jest pomysłodawczynią i współorganizatorką I Ogólnopolskiego Konkursu „Grafiteka 2017”, skierowanego do artystów i studentów szkół artystycznych uprawiających grafikę warsztatową.

Komentarze są wyłączone.