Anna Piwkowska

tutorka
nauczycielka języka polskiego

poetka i pisarka, autorka dziewięciu tomików poezji. Ostatnio wydała tomy poetyckie: „Wyspa Nieborów” (Znak 2016) „Farbiarka” (Znak, 2009) – Nagroda Literacka Miasta Warszawy oraz „Lustrzanka” (Zeszyty Literackie 2012). Jest autorką powieści opartej na biografii austriackiego poety Georga Trakla „Ślad łyżwy” oraz książki eseistycznej o rosyjskiej poetce „Achmatowa czyli kobieta”. Obie książki otrzymały Nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej. W roku 2002 uhonorowana Wyróżnieniem Fundacji Kościelskich za tomik „Po”.

Jej wiersze tłumaczone były między innymi na język angielski, niemiecki, włoski, słoweński, francuski, hiszpański, kataloński, słowacki i publikowane w licznych antologiach, między innymi w Rosji w antologii Polskije poetessy (2002) oraz w Anglii w antologii Six Polish Poets (2009). Ostatnio wydała powieść dla młodzieży „Franciszka” (Zeszyty Literackie 2014). Książka otrzymała główną nagrodę polskiej sekcji IBBY dla najlepszej książki dla młodzieży roku 2014 oraz Literacką Nagrodę m.st. Warszawy. Jest tłumaczona na język litewski i słoweński. W roku 2015 w wydawnictwie „Biblioteka Więzi” ukazała się jej książka pod tytułem „Achmatowa, czyli Rosja”, która jest kontynuacją zainteresowań Piwkowskiej literaturą i poezją rosyjską. W roku 2017 Anna Piwkowska opublikowała kolejną biografię p.t. „Wyklęta. Poezja i miłość Mariny Cwietajewej” (Wydawnictwo Iskry), która otrzymała Nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej za najlepszą książkę miesiąca. Ponadto współpracuje z radiem, teatrem, filmem i licznymi literackimi periodykami. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Pen Clubu. Uczy języka polskiego w społecznym gimnazjum „Startowa” w Zespole szkół „Bednarska” w Warszawie.

Komentarze są wyłączone.