Polska lat 80. i 90. a Polska dzisiaj widziana z Francji – spotkanie z panem Gerardem Dupont

We czwartek, 11 maja w naszym Gimnazjum  odbyło się  Spotkanie, pt. : „Polska lat 80. I  90. a Polska dzisiaj widziana z Francji” , podczas którego mieliśmy mieli zaszczyt i przyjemność gościć w naszej Szkole  p. Gérarda Dupont – przyjaciela Polski i rodziny jednej z naszych uczennic.

Pan Gérard Dupont był zaangażowany w pomoc Polsce w latach 80.- 90., czyli w okresie wielkich zmian w naszym kraju – począwszy od wydarzeń sierpnia 80, poprzez „Solidarność”, stan wojenny, wprowadzony  13.12.1981 r., aż do upadku reżimu komunistycznego w 1989 r. , a także w początkach nowej państwowości lat 90.

Nasz gość opowiedział zgromadzonej młodzieży i nauczycielom o swoich osobistych doświadczeniach i kontaktach z konkretnymi osobami w Polsce, o swoimudziale w indywidualnych zadaniach, które podejmował, podobnie, jak wielu jego współobywateli z bezinteresowniej potrzeby pomocy i poczucia solidarności z Polakami.  Działania te ukazał w kontekście reakcji na wydarzenia w Polsce francuskiej opinii publicznej, a także francuskich elit intelektualnych, czy politycznych. Swoją prezentację p. Dupont zilustrował licznymi fragmentami audycji telewizyjnych i radiowych, wypowiedziami ważnych osobistości francuskich, w tym filozofów, czy polityków, świadczącymi o żywym zainteresowaniu i szczerej trosce  francuskich Przyjaciół o nasze losy i ich woli realnej pomocy. Prezentację wzbogaciły również dokumenty autentyczne – biuletyny „Solidarność” wydawane w Paryżu, publikacje książkowe, fotografie, korespondencja.  Przypomniał również ważniejsze postaci, daty i fakty historyczne z tego czasu.

Wydarzenie to spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczestników, o czym świadczyć mogło skupienie i uwaga, z jaką wysłuchano 90 minutowej prezentacji, niekiedy przybierającej charakter dialogu. Były chwile naprawdę poruszające i wzruszające…

Spotkanie było tłumaczone przez  p. Justynę Bacz-Kazior

Część z dokumentów wykorzystanych w prezentacji  p. Gerard przekazał nam w formie  cyfrowej w celu stworzenia „Dossier” poświęconego temu tematowi. Zostanie one opracowane i  będzie dostępne w bibliotece.

Dziękujemy serdecznie Pani Foryciarz – mamie Klary, która poddała tę interesującą myśl przekazania młodzieży tak cennych  doświadczeń. Podziękowania należą się uczniom, nie tylko z francuskich grup, za pomoc w dekorowaniu szkoły, a pp. Iwonce i Lucjanowi za włączenie  francuskich dań w szkolne menu

O Krzysztof Pstrągowski

Uczę informatyki na Startowej, prowadzę stronę www.startowa.edu.pl oraz opiekuję się nowym IDU z ramienia szkoły. Poza gimnazjum prowadzę szkołę tańca warsawsalsaclub.pl, jeżdżę na rowerze i jadam sushi :)

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.