Opłaty i windykacja

Z „Procedurą Opłat i Windykacji” przyjętą przez Towarzystwo Przyjaciół 1 SLO powinni zapoznać się wszyscy rodzice wysyłający lub planujący wysłać swoje dziecko do jednej ze szkół naszego Zespołu:

Suma opłat za naukę w roku szkolnym 2016/17 wynosi 1250 zł miesięcznie: 1100 zł czesne oraz 150 zł za rozszerzony program języka angielskiego. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z programu rozszerzonego.

Płatne z góry do 5-go dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Wpisowe 1000 zł.

Pobierz dokument „Procedura Opłat i Windykacji”

Komentarze są wyłączone.