Akademia Uczniowska

www.ceo.org.pl/pl/au/news/o-programie-akademia-uczniowska

auProjekt “Akademia Uczniowska” ma na celu znalezienie praktycznej odpowiedzi “na pytanie jak uczyć młodzież o poznaniu naukowym”.

Obejmuje ponad prawie 40 000 uczniów i 1500 nauczycieli z 300 gimnazjów. Projekt zachęca nauczycieli i uczniów do samodzielnych poszukiwań nowych rozwiązań, próbowania ich w praktyce i dzielenia się swoim doświadczeniem. Równocześnie zapewnia nauczycielom wsparcie poprzez szkolenia, kursy internetowe i doradztwo doświadczonych konsultantów.

Zasadą przyjętą w projekcie jest objęcie nim wszystkich uczniów, nie wybranych, szczególnie uzdolnionych lub zainteresowanych tematyką.

Projekt, którego realizacja rozpoczęła się w 2009 roku i będzie trwać do 2015, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obejmuje przedmioty: biologię, chemię, fizykę oraz matematykę. Koncentruje się na wprowadzeniu w praktykę szkolną nowych elementów zawartych w podstawie programowej opartych na kompetencjach kluczowych, w tym głównie na: kompetencjach naukowo-technicznych, matematycznych oraz umiejętności uczenia się.

Komentarze są wyłączone.