Kandydaci do wyborów do władz szkolnych

głosowaniePrzed nami wybory do władz szkolnych. Poniżej przedstawiamy naszych kandydatów – osoby, które chcą się zaangażować i w razie zwycięstwa kreować szkolną rzeczywistość.

Zgodnie z ordynacją wyborczą, do władz szkolnych kandydować mogą osoby ze wszystkich stanów szkolnych – uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Zachęcamy do brania udziału w wyborach. Kampania trwa w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu głosowanie!

Wpis będzie aktualizowany w miarę dostarczania przez kandydatów informacji o sobie i o swoich programach.
Czytaj dalej…

Konkurs poetycki!

Konkurs poetycki dla uczniów „Startowej” oraz uczniów warszawskich gimnazjów na etiudę filmową pod tytułem „Portret z kotem” lub „Klucz”.

  1. Nakręć 3-5 minutową etiudę filmową, do wiersza Czesława Miłosza „Portret z kotem” lub Wisławy Szymborskiej „Klucz”. Twój film powinien nosić tytuł wiersza i nawiązywać do przesłania i atmosfery wiersza. Oczywiście w sposób odczytany przez Ciebie i twórczo przełożony na język filmu.
  2. Prace należy zgłaszać (składać) na dowolnym nośniku cyfrowym (CD, DVD, pendrive) do 10 lutego 2015 roku w sekretariacie gimnazjum „Startowa” na adres: Społeczne Gimnazjum „Startowa”, ul. Startowa 9, 02-248 WARSZAWA z dopiskiem: „Konkurs poetycki na etiudę”.
  3. Do pracy powinna być dołączona koperta z godłem. W środku musi się znaleźć imię, nazwisko, wiek oraz nazwa szkoły, a także adres mailowy i telefon autora lub osoby zgłaszającej.
  4. Jury w składzie: Jan Komasa, Bożena Korulska, Ewa Korulska, Magda Lipiec, Anna Piwkowska,Radosław Romaniuk, wybiorą pięć najlepszych prac.
  5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody a filmy zostaną zaprezentowane przed szeroką publicznością.

Czytaj dalej…

Bezpłatne warsztaty literackie na Startowej!

Bezpłatne warsztaty literackie„JEŚLI DADZĄ CI PAPIER W LINIE, PISZ W POPRZEK”
Juan Ramon Jimenez
 

Społeczne Gimnazjum „Startowa” ogłasza nabór na bezpłatne warsztaty literackie „daj mi słowo”

dla uczniów warszawskich szkół podstawowych klas IV-VI, prowadzone przez Annę Piwkowską, pisarkę, poetkę, nauczycielkę języka polskiego, autorkę m.in. książki dla młodzieży „Franciszka”.

Czytaj dalej…

Kolejne sukcesy naszych uczniów w egzaminach Cambridge

Tak jak w ubiegłym roku, pod koniec czerwca, po rocznych kursach przygotowawczych prowadzonych w naszej szkole, nasi uczniowie  zdecydowali się  przystąpić do międzynarodowych egzaminów z jęz. angielskiego Cambridge i - wszyscy zdali!!!

6 osób przystapiło do Cambridge English: Advanced (CAE) - poziom C1 -Advanced (aż dwie osoby zdały ten egzamin na ocenę A)

9 – do Cambridge English: First (FCE) – poziom B2 -Upper Intermediate (jedna osoba zdała na A)

5 – do Cambridge English: Preliminary (PET)poziom B1 Intermediate

 Gratulujemy!

Grupa Twórcza Symfonia – wernisaż p. Bożeny Korulskiej

Grupa Twórcza SymfoniaSerdecznie zapraszamy na wernisaż, w którym p. Bożena Korulska – nasza nauczycielka plastyki – również bierze udział!

Grupa Twórcza Symfonia, czwartek 18.09 g. 18. Dom Artysty Plastyka, ul. Mazowiecka 11a.

Grupa Twórcza Symfonia przy OW ZPAP zainspirowana wspaniałą postacią Oskara Kolberga, wybitnego etnografa i kompozytora, specjalizującego się przede wszystkim w tematyce polskiego folkloru muzycznego podjęła w Roku Kolberga próbę malarskiego zinterpretowania tematyki związanej z jego twórczością. Zaowocowało to zorganizowaniem wystawy Wokół Kolberga. W naszym założeniu było uwrażliwienie na odbiór muzyki polskiej, zwrócenie uwagi na folklor, historię, korzenie naszej tożsamości. Artyści poszukiwali współczesnych środków wyrazu, dla wyrażenia emocji przekazywanych przez muzykę ale również by oddać istotę naszej kultury i tożsamości narodowej. Abstrakcyjne podejście do dzieła pozwala przybliżyć i pokazać światu naszą polską Sztukę, jej oryginalność i indywidualność wynikającą z tradycji kulturowej i tego z czego wyrastamy, tego co nas otacza i otaczało naszych przodków. Obraz namalowany przez artystę nie jest pięknem samym w sobie, lecz wyraża pewną myśl, którą malarz chce przekazać odbiorcy. Realizując projekt danej wystawy zależy nam na tym aby była ona spójna, oddająca wspólną myśl, ideę. Praca w grupie wymaga podporządkowania i koordynacji działania. Dbamy o poziom artystyczny wystawianych prac, ich powiązanie z tematem. Czytaj dalej…