Wyniki wyborów Premiera oraz Rady Ministrów

 • PREMIER- Zosia Kozłowska
 • Minister Informacji- Karolina Moczyńska
 • Minister Wolontariatu i Pracy- Kandżu Skopiec
 • Minister Spraw zagranicznych- Iga Nowicka
 • Minister Kultury- Maggie Maliszewski

Wybory zostały przeprowadzone na posiedzeniu rady szkoły 3-go listopada. Poszczególni przedstawiciele zdobyli swoje stanowiska większością głosów. Oficjalne przedstawienie Ministrów oraz Premiera Startowej odbędzie się 9-go Listopada. Więcej informacji na stronie

http://zgromadzenia.startowa.edu.pl/sprawozdanie-z-rady-szkoly-03-11-2015/

Cienie na piasku – opowiedz historię z fotografii

Konkurs prozatorski dla uczniów gimnazjów warszawskich na opowiadanie albo dramat pod tytułem „Cienie na piasku”

Opowiadanie lub dramat na konkurs prozatorski powinno być zainspirowane (luźno związane) fotografią ze strony:

cienie na piaskuKrótki regulamin konkursu:

 1. Opowiadanie na konkurs prozatorski nie może być krótsze niż dwie strony i dłuższe niż pięć stron znormalizowanego maszynopisu.
 2. Dramat nie może przekroczyć 12 stron maszynopisu.
 3. Pracę konkursową należy opatrzyć godłem. Do pracy prosimy załączyć kopertę z godłem. W środku powinno się znaleźć imię i nazwisko autora oraz nazwa szkoły, a także adres mailowy i telefon.
 4. Prace prosimy składać do końca lutego 2016 na adres: Społeczne Gimnazjum „Startowa”, ul. Startowa 9, 02-248 Warszawa.
 5. Jury w składzie: Ewa Korulska, Anna Piwkowska, Radosław Romaniuk wyłoni laureatów.
 6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czerwcu. Na zwycięzców czekają dyplomy, nagrody i laury.

ZAPRASZAMY!

Jeśli masz pytania o konkurs prozatorski , odpowie na nie Anna Piwkowska (aniapiwkowska@wp.pl)

Dzień Solidarności z uchodźcami

Facebook - profilowe_bielKiedy: 15 października, godz. 18.00

Gdzie: Klub Chłodna 25, ul. Żelazna 75 A, Warszawa

Wiele osób boi się uchodźców, którzy zawitają wkrótce do Polski. Wierzymy, że strach ten wynika z niewiedzy i braku dostępu do wiarygodnych źródeł informacji. Polska od wielu lat przyjmuje uchodźców z różnych kręgów kulturowych. Najlepiej rozwiać swoje wątpliwości, pytając ich samych o ich historie i motywacje. Czytaj dalej…

Fotorelacja: Wycieczka kl. I i II do Supraśla

W dniach 21-25 września odbyła się wycieczka klas I i II do Supraśla. Po raz pierwszy w historii szkoły obydwa roczniki jechały razem zwiedzać, uczyć się i integrować. Poza lekcjami biologii na zewnątrz, mieliśmy też m.in. lekcje kulturoznawcze. Wycinki z tych nauk (i czasu między nimi) zamieszczamy poniżej.

Czytaj dalej…